loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Tłumacza języka migowego

Opublikowano: piątek, 17 styczeń 2020

 

Uprzejmie informujemy, że w terminie 21-23 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Informacja

Opublikowano: czwartek, 16 styczeń 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie informuje, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 ma możliwość przyjmowania osób dorosłych ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W celu właściwego rozeznania kto może być kierowany do ŚDS Typu D podajemy wytyczne Ministerstwa:

I. uczestnik ze spectrum autyzmu winien posiadać:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe),
 2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 01-U lub 02-P lub 10-N lub 11-I, przy czym do takiego orzeczenia niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej bądź lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii o rozpoznaniu jednego z zaburzeń określanych jako spectrum autyzmu (w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kategoria F84, która obejmuje zaburzenia ze spektrum autyzmu, określane też jako całościowe zaburzenia rozwoju, w tym:
  • F84.0 autyzm dziecięcy: obejmuje autyzm dziecięcy, psychozę dziecięcą, zaburzenia autystyczne, Zespół Kannera;
  • F84.1 autyzm atypowy: obejmuje atypową psychozę dziecięcą, upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi;
  • F84.2 Zespół Retta;
  • F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne: obejmuje otępienie dziecięce, psychozę dezintegracyjną, psychozę symbiotyczną, Zespół Hellera;
  • F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącymi upośledzeniami umysłowymi i ruchami stereotypowymi;
  • F84.5 Zespół Aspergera: obejmuje psychopatię autystyczną, zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa).

II. uczestnik z niepełnosprawnością sprzężoną winien posiadać:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wpisanymi dwoma lub trzema symbolami przyczyny niepełnosprawności.

Takie orzeczenie wskazuje, że każde z wymienionych schorzeń wpływa w porównywalnym stopniu na zaburzenia funkcji organizmu.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o skierowanie do ww. ŚDS proszone są o kontakt z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katnia 1 – telefon kontaktowy: 17 863 04 38.

Wszczęcie procedury skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, jeśli kandydat na uczestnika ŚDS jest osobą ubezwłasnowolnioną.

Wnioski o skierowanie należy składać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie (w rejonie swojego miejsca zamieszkania), którzy poinformują o procedurach niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy i naliczającej odpłatność za pobyt w placówce.

„Ferie z wojskiem” 14 stycznia 2020 roku

Opublikowano: środa, 15 styczeń 2020

W dniu 14 stycznia2020 r. pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej  z grupą dzieci i młodych ludzi byli w jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.   21 Batalion Dowodzenia zorganizował „Ferie z wojskiem” Przez kilka godzin mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością jednostki, zwiedzenia Sali Tradycji 21 BSP, skorzystaliśmy z nauki strzelania, posłuchaliśmy o pierwszej pomocy przedmedycznej.  Żołnierze 21bdow pokazali nam statyczny sprzęt wojskowy.

Informacja

Opublikowano: środa, 15 styczeń 2020

logo unia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach 27 i 28 stycznia 2020 r. w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019:

 • 27 stycznia 2020  godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M
 • 28 stycznia 2020  godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia