Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu”

Opublikowano: wtorek, 31, październik 2017

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu” , na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0092/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Do projektu zapraszamy kobiety spełniające łącznie następujące kryteria:

  • w wieku powyżej 29 lat;
  • zamieszkująca/ucząca się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
  • pozostająca bez zatrudnienia – bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym niepełnosprawna;

Szczególnie zapraszamy Kobiety z niepełnosprawnościami oraz Kobiety posiadające (będące rodzicem/opiekunem prawnym) co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia spełniające warunki uczestnictwa z §3 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE (OD 3 DO 12 MIESIĘCY) DLA 70 KOBIET
  • SZKOLENIA ZAWODOWE,
  • PORADNICTWO ZAWODOWE,
  • POŚREDNICTWO PRACY,
  • ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU,
  • ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI
  • STYPENDIUM STAŻOWE I SZKOLENIOWE (STAŻE 1750 ZŁ/BRUTTO/MIESIĄC, SZKOLENIA ZAWODOWE – 6,58 ZŁ/BRUTTO/H)

Rekrutacja przedłużona do 3.11.2017

Plakat projektu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia