Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu”

Opublikowano: wtorek, 31, październik 2017

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu” , na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0092/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Do projektu zapraszamy kobiety spełniające łącznie następujące kryteria:

  • w wieku powyżej 29 lat;
  • zamieszkująca/ucząca się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
  • pozostająca bez zatrudnienia – bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym niepełnosprawna;

Szczególnie zapraszamy Kobiety z niepełnosprawnościami oraz Kobiety posiadające (będące rodzicem/opiekunem prawnym) co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia spełniające warunki uczestnictwa z §3 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE (OD 3 DO 12 MIESIĘCY) DLA 70 KOBIET
  • SZKOLENIA ZAWODOWE,
  • PORADNICTWO ZAWODOWE,
  • POŚREDNICTWO PRACY,
  • ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU,
  • ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI
  • STYPENDIUM STAŻOWE I SZKOLENIOWE (STAŻE 1750 ZŁ/BRUTTO/MIESIĄC, SZKOLENIA ZAWODOWE – 6,58 ZŁ/BRUTTO/H)

Rekrutacja przedłużona do 3.11.2017

Plakat projektu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia