Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Opublikowano: środa, 27, grudzień 2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych od dnia 20.11.2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zostaje wstrzymany. W miesiącu grudniu pracownicy Oddziału Świadczeń Rodzinnych ROPS realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu (17) 747-06-16. Klienci obsługiwani będą przez Punkt Informacyjny ROPS w Rzeszowie do dnia 14.12.2017 r. W okresie od 15.12.2017 r. do 31. 12.2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

 

Od 01.01.2018 r. zapraszamy do kontaktu pod adresem:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed dniem 1 stycznia 2018 roku, w tym wszystkie czynności podjęte w ramach tych postepowań będą kontynuowane przez wojewodę.