Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Opublikowano: środa, 27, grudzień 2017

 

  1. Zapewnienie miejsc w schorniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.
  2. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych.
  3. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2018-2020.