Informacja

Opublikowano: czwartek, 04 kwiecień 2019

logo unia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach

10 i 11kwietnia 2019 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS  w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

10  kwietnia 2019 r. godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż