Zarządzenie Nr VIII/596D/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Opublikowano: wtorek, 07 styczeń 2020

Zarządzenie Nr VIII/596D/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. polegających na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa oraz organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Miasta Rzeszowa, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi