loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”

Opublikowano: wtorek, 04 luty 2020

loga uni

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt realizowany jest w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r.

W ramach projektu można skorzystać z:

  • bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • transportu wypożyczanego sprzętu,

oraz

  • nauki obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni. Fizjoterapeuta zaprezentuje w jaki sposób posługiwać się wypożyczonym sprzętem,w razie potrzeby udzieli wyjaśnień związanych z jego użytkowaniem. Usługa może być świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu lub w trakcie pełnionych dyżurów przez Fizjoterapeutę w wypożyczalni. Dyżury odbywać się będą w ustalonych wcześniej dniach (informacja o dyżurach zostanie umieszczona na stronie internetowej MOPS, w Biurze Projektu/Wypożyczalni oraz budynkach MOPS).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel. 17 863 02 53.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia