Wnioski dla klientów Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa które należy składać na ul. Czackiego 2 (budynek przychodni przy ul. Hetmańskiej 21 piętro 1 pok. nr 13 )

 Wszystkie zamieszczone dokumenty  są  w formacie PDF

 

 

 


Opłatę za karte parkingową w wysokości 21 zł należy przekazać na konto MOPS Rzeszów z dopiskiem "Opłata za karte parkingową" 

Bank PKO BP I O/Rzeszów
nr rachunku 02 1020 4391 0000 6102 0145 0212

lub w kasie MOPS ul. Jagiellońska 26 w godzinach od 10:30 do 13:30.