Upoważnienia dla klientów pobierających świadczenia pieniężne