Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów oraz o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających sie o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

 

Wszystkie dokumenty zamieszczone są  w formacie PDF

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

OBSZAR - A: LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ :

ZADANIE 1

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

 Dodatkowo:

ZADANIE 2

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 Dodatkowo:

OBSZAR B : LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Dodatkowo:

ZADANIE 2

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Dodatkowo:

OBSZAR C : LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

ZADANIE 2

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Dodatkowo:

 ZADANIE 3

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Dodatkowo:

ZADANIE 4

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Dodatkowo:

OBSZAR D: POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ.

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,.

 Dodatkowo:

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 691 KB

Dodatkowo:

 

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów które należy składać na ul. Skubisza 4

Wszystkie zamieszczone dokumenty  są  w formacie PDF