Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia
Infolinia
Informacja
Informacja

Wynagrodznie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd

 

Jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Po otrzymaniu postanowienia sądu należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie niezbędne dokumenty:

  • wniosek o wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  • postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia,
  • numer rachunku bankowego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap