Terminy

 

Wnioski na kolejny okres 2018/2019 rozpoczynający się 1 października 2018r. można składać elektronicznie od 1 lipca 2018r. a od 1 sierpnia 2018 w formie papierowej.

Wzory wniosków uległy zmianie. Nowe formularze dostępne są tutaj.

Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek na okres 2018/2019 zostanie złożony:

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.