loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie funkcjonuje Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, którego głównym zadaniem jest pomoc osobom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków ukierunkowanych na realizację tego celu, w tym m. in.:

  • indywidualna diagnoza sytuacji osoby bezdomnej,p
  • omoc w uporządkowaniu problemów osób bezdomnych i zaplanowaniu działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
  • kierowanie klientów do placówek, organizacji i instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą,
  • udzielanie stosownego wsparcia,
  • pomoc w wykorzystaniu możliwości i uprawnień klientów.

Na terenie miasta Rzeszowa działa Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, mieszczące się przy ul. J. Styki 21 oraz Schronisko dla bezdomnych kobiet w Racławówce, Racławówka 132, które prowadzone są przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schroniska są placówkami całodobowymi, zapewniającymi podopiecznym całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz spełniającymi wszystkie wymogi konieczne do utrzymania higieny osobistej.

Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca schronienia i wydanie decyzji kierującej osobę bezdomną do schroniska dla bezdomnych poprzedzone jest złożeniem wniosku, przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną. Przed otrzymaniem decyzji administracyjnej osoba bezdomna ma możliwość przebywania
w noclegowni ( w godz. od 18.00 – 8.00).

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rzeszowa mogą zgłaszać się do Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania stosownego wsparcia.

 

Zespół Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym
ul. Kochanowskiego 15
35-201 Rzeszów
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
tel: (17) 858 1610, (17) 858 1611, (17) 858 1612

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia