loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Projekt "Pokonać niesamodzielność" / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

fepr pl podk ueefsi1

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r. poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej dla co najmniej 470 osób niesamodzielnych z miasta Rzeszowa.

W ramach projektu przewidziane jest:

 • uzupełnienie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy MOPS w Rzeszowie, poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 • bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 • nauka obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni,
 • transport wypożyczanego sprzętu.

 

W rezultacie realizacji projektu:

 • u 329 osób niesamodzielnych, nastąpi wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • u 329 osób niesamodzielnych nastąpi poprawa jakości życia w związku z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu,
 • 470 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami zdrowotnymi.

 

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które: 

 • posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jak osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu,
 • przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa,
 • przedstawią oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego.

 

Wartość projektu: 480 891,43 zł
Kwota dofinansowania: 456 846,85 zł

Biuro Projektu/Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel./fax. 17 863 02 53,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu, przez pracownika MOPS, pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz faxem.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego 

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Pokonać niesamodzielność” 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa
 4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu
 5. Klauzula RODO
 6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu (w sytuacji posiadania)

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych nastąpi podpisanie następujących dokumentów:

Załącznik nr 6 - deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 7 - oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 8 - umowy użyczenia

 

Upoważnianie do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego/wspomagającego/pielęgnacyjnego:

Upoważnienie (plik do pobrania)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia