Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Wolne miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z terenu miasta Rzeszowa

Lp.  Nazwa placówki opiekuńczo - wychowawczej Adres, telefon  Osoba kierująca placówką (imię, nazwisko, dane kontaktowe) Liczba wolnych miejsc Uwagi
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza 

ul. Unii Lubelskiej 4,

tel. 177482620 

Jolanta Milewska

tel. 17 7482625

0  
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz 

ul. Unii Lubelskiej 4a,

tel. 177482620

Jolanta Milewska

tel. 17 7482625

0  
3.   Dom dla Dzieci „Mieszko” 35-303 Rzeszów

ul. Nizinna 30/2

tel.

178628107
Małgorzata Bąk

tel. 17 8628107

1 Dyrektor placówki wyraża gotowość przyjęcia dzieci w wieku do 3 lat niezależnie od liczby wolnych miejsc - z terenu Miasta Rzeszowa 
4. 

Dom dla Dzieci „Dobrawa”

35-303 Rzeszów

ul. Nizinna 30/1

tel.

178628107

Małgorzata Bąk

tel. 17 8628107

0 Dyrektor placówki wyraża gotowość przyjęcia dzieci w wieku do 3 lat - z terenu Miasta Rzeszowa 
5. 

Dom dla Dzieci „Bolesław”

35-303 Rzeszów

ul. Nizinna 30/2B

tel.

178628107

Małgorzata Bąk

tel. 17 8628107

1 Dyrektor placówki wyraża gotowość przyjęcia dzieci w wieku do 3 lat - z terenu Miasta Rzeszowa