Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

STATUT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY

STATUT

Pobierz Statut MOPS w Rzeszowie 

W Statucie Ośrodka zamieszczone są następujące informacje :

  • Podstawa prawna działalności Ośrodka,
  • Siedziba dzialności Ośrodka,
  • Cele i zadania Ośrodka,
  • Organizacja Ośrodka.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Pobierz Regulamin organizacyjny MOPS w Rzeszów 

W Regulaminie organizacyjnym Ośrodka znajdują się następujące informacje :

  • Kierownictwo Ośrodka,
  • Struktura Organizacyjna Ośrodka,
  • Zasady organizacji pracy Ośrodka,
  • Zakres obowiązków i uprawnień kadry kierowniczej i pracowników Ośrodka,
  • Zakres działania Ośrodka,
  • Zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka.