Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Program „Opieka wytchnieniowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

Program „Opieka wytchnieniowa”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2021

 

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość korzystania
z doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach całodobowego pobytu w placówce w terminie do 15 grudnia 2021 r. (15 osób)

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługa opieki wytchnieniowej ma na celu:

czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki;

Dla podopiecznych  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie usługę opieki wytchnieniowej realizuje:

DOM OPIEKI MEDYCZNEJ I SENIORA DONUM CORDE SP. Z O. O

Budy Głogowskie 835 B, Głogów Małopolski

Koszt pobytu osoby niepełnosprawnej w ww. placówkach finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem w placówce.

 Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia (formularz w załączeniu) – dokument obowiązkowy
 • dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy
 • dostarczenie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny ( formularz w załączeniu) – dokument nieobowiązkowy.

Zgodnie z założeniami Programu Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności. i przekazania dokumentów do dnia 14 lipca 2021 r.  do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 14
w godz. od 7.30 do 15.30.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia wersja pdf;
 2. Karta zgłoszenia wersja word;
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 4. Informacja do karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 5. Informacja dla członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością dotycząca Programu .„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów.

Plakat informujący o dofinansowaniu

Banery/Logo