Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

 • pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (10 osób) lub osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (3 osoby);
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz zaświadczeniem psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta (4 dzieci).

 Program zapewnia wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności;
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym;
 • przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy asystenta w zakresie:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce na terenie Gminy Miasta Rzeszów (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (w sytuacji gdy szkoła jej nie zapewnia).

Koszt usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone
są o przedłożenie następujących dokumentów:

- wypełnionej karty zgłoszenia (kliknij aby pobrać)

- kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

- zaświadczenia psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta ( dotyczy dzieci) i dostarczenie dokumentów do dnia  10 czerwca 2021 r.  do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 14.

 O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja dla osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej dotycząca programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego w Gminie Miasto Rzeszów

 

Banery/Logo